ŞİŞİRME ÜRETİMİNDEKİ HATA VE NEDENLER

A-Parison ve preform sıcaklık değerlerindeki sapma
Ürün et kalınlığında eşitsizlik ve üründe çatlama görülür. Extruder ve die sıcaklıklarını kontrol ediniz.

B-Şişirme basınçlarında dengesizlik
Üründe şekil bozukluğu ve çökmeler görülür.Basınç ve hava valflerini kontrol ediniz.

C-Kalıp kapanma ve kilitleme hatası
Ürün kaynak yerlerinde yapışmama, yırtılma oluşması ve biçim bozukluğu görülür. Kalıp birleşme yerlerini ve kalıp kilitleme basınç valflerini kontrol et.

D-Die ve mandrel ayarsızlığı
Dengesiz parison akışının oluşumu ve düşey sapma meydana gelmesi. Parison ayarlarını kontrol et.

E-Makine kapasitesinin üzerine çıkma
Şişirilen ürünlerin aynı  özellikleri taşımaması. Makineyi kapasitesine uygun hale getirin.

F-Hammadde içerisine yabancı maddelerin karışması
Üründe delikler veya renk bozukluğunun oluşmasına neden olur. Hammadde deposu ve extruder arasındaki filtreyi kontrol et yoksa filtre sistemi ilave ediniz.

G-Hammaddenin nemli olması
Ürün üzerinde kabarcık ve hava boşluklarının oluşmasına neden olur. Hammaddenin nemini alınız.

H-Karışım oranlarının uygun olmaması
Farklı et kalınlıklarının ve yapının oluşması