BORU ÜRETİM HATALARI


1.AŞIRI ÇEKME

a) Proses sıcaklığını arttır.
b) Polimerin soğumasını yavaşlat.
c) Çekme hızını azalt.
d) Kalıp ve kalibre üçlülerini uygun değerlere getir.
e) Hammaddeyi gözden geçir.

2.KESİTTE PERİYODİK DALGALANMA

a) Kullanılan polimer granüllerinin eşit büyüklükte olmasını sağla.
b) Polimerin serbest akma miktarını kontrol et.
c) Birinci bölgedeki sıcaklığı azalt.
d) Sıcaklıktaki dalgalanmaları izle, gerekli ise sıcaklıkları arttır/azalt.

3.PÜRÜZLÜ MAT YÜZEY

a) Proses sıcaklığını arttır.
b) Polimerin nemini al.
c) Extruder vida hızını arttır.
d) Extruder basıncını arttır.
e) Kalıp kanalını ve kalibreyi temizle.

4.POLİMER İÇİNDE BALON VE YÜZEYDE PULLANMA

a) Polimerin nemini al.
b) Proses sıcaklığını arttır.
c) Extruder vida hızını azalt.
d) Sıkıştırma oranı daha küçük extruder kullan.

5.RENK DEĞİŞİMİ

a)Proses sıcaklığını azalt.
b) Sürtünme ısısını azaltmak için vida hızını azalt.
c) Polimerin extruder içinde bekleme süresini azaltmak için vida hızını arttır.

6. TANECİKLİ YÜZEY

a) Filtreyi temizle / değiştir.

7.YÜZEYDE AKIŞ İZLERİ

a) Polimerde daha düzgün bir akış elde etmek için kalıp içindeki akış kanallarını temizle.
b) Kalıp sıcaklığını arttır.
c) Kalıp kanallarını temizle / polish yap. Üretimin kesilmesine neden olabilecek diğer arıza kaynakları makine ve sistemin kendinde aranmalıdır.
Örneğin enerji besleme voltajındaki dalgalanmalar, tahrik cihazlarını aşırı yükleyerek vidanın veya çekici hızının bozulmasına neden olabilir. Vida ve kovanın aşınması da üretimi ve kaliteyi direkt olarak etkiler.