ENJEKSİYON ÜRETİM HATALARI


Tablo için tıklayın


1.KALIBIN TAM DOLMAMASI

a)Enjeksiyon sıcaklığını arttır.
b)Kalıbın soğuma hızını düşür, kalıp sıcaklığını arttır.
c)Kalıp ağız ve yolluk kesitlerini büyüt
d)Kalıp ağzını uygun hale getir, yolluk kesit sayısını arttır
e)Enjeksiyon kapasitesi yeterli değildir.

2.KALIPLANMIŞ ÜRÜN ZOR ÇIKIYOR

a) Ürünün kalıpta soğuma süresini arttır.
b) Kalıba yeteri kadar konikliği ver.
c) İtici çubuğu temizle veya tasarımını uygun hale getir.
d) Enjeksiyon basıncını düşür.

3.ÜRÜNDE ÇAPAKLAR

a) Soğutma zamanını uzat.
b) Kalıp ağzının konikliğini uygun hale getir.

4.ÜRÜN ÇIKARKEN ZARAR GÖRÜYOR

a) Kalıp sıcaklığını homojen hale getir
b) Soğutma süresi, enjeksiyon süresi ve enjeksiyon süresini kontrollü olarak arttır.

5.ÜRÜNDE GAZ KABARCIĞI VAR

a) Hammaddenin nemini al.
b) Kalıp tasarımını uygun hale getir.
c) Kalıba daha fazla hammadde alacak şekilde enjeksiyon basıncını / miktarını arttır.

6. ÜRÜN YÜZEYİ MAT

a) Kalıp sıcaklığını düşür.
b) Kaydırıcıyı daha az kullan / kullanma.
c) Kovan sıcaklığını kontrol et / düşür.

7.ÜRÜN YÜZEYİNDE KABARCIKLAR

a) Enjeksiyon sıcaklığını düşür, basıncını arttır.
b) Enjeksiyon hızını arttır.
c) Kalıp yüzeyini kontrol et, temizle / onar.
d) Kalıp ayırıcıyı daha az kullan / kullanma.

8.ÜRÜN YÜZEYİNDE PARLAK ÇİZGİLER VE SAYDAMLIK VAR

 1. Hammaddenin nemini al.
 2. Enjeksiyon sıcaklığını arttır.
 3. Kalıp sıcaklığını arttır.
 4. Kalıp ayırıcıyı daha az kullan / kullanma

 

9.ÜRÜN YÜZEYİNDE BENEKLER, ÇİZGİLER VE RENK SOLMASI VAR

 1. Enjeksiyon sıcaklığını düşür.
 2. Enjeksiyon süresini azalt.
 3. Kovan sıcaklığını düşür.
 4. Vidayı kontrol et / gerekiyorsa onar / değiştir.

 

10.ÜRÜNDE YÜZEYSEL AKINTI İZLERİ VAR

 1. Enjeksiyon sıcaklığını, hızını ve basıncını kontrollü olarak arttır.
 2. Kalıp sıcaklığını arttır.
 3. Kalıp ağzı ve yolluklarının tasarımını gözden geçir.
 4. Kovan’ın gazını al.

 

11.ÜRÜN KIRILGAN VE ÇATLAK

 1. Eğer kullanılıyorsa geri dönüşüm hammaddeyi daha az kullan / kullanma.
 2. Hammadde kurutma sıcaklığını düşür.
 3. Enjeksiyon çevrim süresini kısalt, kovan sıcaklıklarını kontrol et / düşür.
 4. Enjeksiyon sıcaklığını düşür.

 

12.DİĞER ÖNERİLER

 1. Zayıf birleşme yerleri için kalıbı iyi dolacak şekilde ayar yap.
 2. Enjeksiyon esnasında memeden boşa mal geliyorsa memenin tasarımını kontrol et, malzeme sıcaklığını düşür.
 3. Üründe aşırı çapaklar varsa; kalıbın birleşme yerlerini kontrol et, kovan sıcaklığını düşür.