BLOW MOLDİNG (ŞİŞİRME)

Bu sektör, tipik olarak 0,5 litreden 200 litreye kadar değişen kapların üretimini içermektedir. Bu kaplar üstü açık veya vida tapa ile kapal? olabilir. Kimyasal ürünlerde dahil olmak üzere pek çok çeşit sıv? için kullanılmaktadır. Üstü kapal?ufak kaplar; böcek zehiri, motor yağı, asitler ve mürekkepler gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesinde kullanılmaktadır. Şişirme kalıplamal?küçük kaplarda sertlik önem kazandığında bir miktar YYPE, AYPE ile bir karışım oluşturmakta kullanılmaktadır.

Baz?uygulamalarda yüksek molekül ağırlıkl? YYPE kullanılmaktadır ancak toplam YYPE’e kullanım?içinde bu yüksek molekül ağırlıkl? YYPE’nin payının % 10’u geçmediği tahmin edilmektedir. Türkiye’de bu sektörün son swiss rolex replica alt?yılda iki misli büyüdü?uuml;nden hareketle, sanayii gelişme ile uyumlu bir gelişme gösterdiği söylenebilir.

Termoplastik malzemelerden, içi bo?objeler üretmek için kullanılan yönteme enjeksiyon şişirme kalıpçılığ?denir.

Bu işlem sistem itibariyle 3 aşamadan oluşmaktadır:

A)İnjection(enjeksiyon), bu kısımda preform(ön şekillendirme) kalıplar? vasıtas?ile şişrmeye hazırlama evresidir. Şişirme kalıbına uyacak şekilde malzeme kalıp aracılığıyla şişirma kalıbına akıtılır.

B)Blowing(şişirme), bu kısımda malzememiz şişirme kalıbına girer ve daha sonra kalıp kapanır.

C) Malzeme basınçl?hava ile şişirilir ve kalıba sıvanır.

D)Ejection(çıkarma), bu kısımda ise şişirme kalıbında şekillenen malzeme belli bir soğuma süresinden sonra, kalıp açılınca açılma kuvvetiyle itilerek çıkarılır.

Önceden çok daha zor ve uzun yöntemlerle imal edilirken artık çapakların malzemeden ayrıştırılmas?dahil farkl?otomasyon sistemleriyle seri bir şekilde imal edilmektedir.