EXTRUZYON

Plastik dünyasındaki teknolojik gelişmelere bağıntılı olarak plastiğin tarım, kağıt, kimya, mobilya, sağlık, otomotiv, tekstil, elektronik gibi vs. sektörlerde kullanılan ekstrüzyon yöntemi ile şekillendirilen plastiklerin işlenmişidir. Ekstrüzyon, enjeksiyon cihazlarında olduğu gibi granül plastiğin koyulduğu bir besleme hunisi, üzerinde elektrikli ısıtma düzeni bulunan helezon haznesi, hatvesi ve diş yüksekliği değişen bir helezon bazen birden fazla uç kısma bağlı bir kalıp ile kontrol sistemi ve diğer yardımcı kısımlardan ibarettir

EXTRUZYON İLE ÜRETİM ÇEŞİTLERİ

A-Extruzyon İle Boru Üretimi
B-Extruzyon İle Film ve Levha Üretimi
C-Extruzyon İle tel Kaplama
D-Extruzyon ile Şişirme
E-Extruzyon ile ThermoformngBORU EKSTRÜDER HATTI

A-KURUTMA VE HAMMADDE YÜKLEME ÜNİTESİ

Kurutma özellikle Polietilen gurubu hammaddele için gereklidir. Hammaddenin nemini almak için şarttır. Yükleme ünitesi zorunlu değildir.İşcilikten, zamandan tasarruf sağlar ve hammadde kaybını en aza indirger.

B- EXTRUDER

Hammaddenin ısıtılarak eriyik hale getirildiği kısımdır. Aşağıdaki parçalardan oluşur.
1.Kovan
2.Vida. L/D oranı ile tanımlanır. (uzunluğun çapa oranı)
3.Ana motor.
4.Hammadde deposu.
5.Besleme boğazı.
6.Gövde ısıtma sistemi (rezistanslar).
7.Gövde soğutma sistemi.

C-DIE


Torpedo adı verilen iç kalıp ve die housing denilen dış kalıptan oluşur.

Dış kalıbın çevresinde bulunan vidalarla ürünün et kalınlığı çevresel olarak ayarlanır.

D-VAKUM VE KALİBRE

Ürünün dış yapısını veren bölümdür. Ürünü ilk soğutma işlemi de burada yapılır.

E-SPREY TANKI

Ürünün soğuma işlemlerinin yapıldığı ve tamamen sertleştiği bölümdür.Hem vakum hem de sprey tank içinde ürünün üzerine soğuk su püskürtülerek soğutma işlemi yapılır.

F-ÇEKİCİ

Borunun et kalınlığının verilmesinde ve ürünün hat üzerinde yürümesini sağlar. Çekici hızının arttırılmas ve azaltılmasıyla birlikte ürünün cidar kalınlığıda buna göre incelir / kalınlaşır.

G- KESİCİ

Ürün istenilen boya ayarlanarak bu ünite içinde kesilir.

H-YAZICI

Ürünün üzerine istenilen yazıların yazılması için kullanılır. Mekanik termal veya mürekkepli çeşitleri mevcuttur.

Öncelikle özellikle PE ve benzeri hammaddeler içindeki rutubeti atmaları için ön kurutmadan geçirilmelidirler. Kurutma ekipmanları, sıcak hava kurutmalı veya kuru sıcak hava kurutmalı olabilir. Extruder boru hattında diğer önemli ekipmanlar gravimetric ve ultrasonic cihazlardır. Bunlardan gravimetrik boru ağırlığını, ultrasonic cihaz ise boru çapını ve et kalınlığını otomatik olarak sağlar. Ama bunların olabilmesi için hat üzerindeki bütün ekipmanların senkronize çalışması gerekmektedir. Yani extruder, gravimetric, ultrasonic, vakum ve çekici bir bütündür. Sistem çalışırken özellikle bu beş ekipman birbiriyle sürekli haberleşerek uygun kapasitede istenen çap ve standartlarda ürün çıkmasını sağlar. Tabi bunları ayarlayabilecek ve kontrol edebilecek extruder operatörünü ihmal etmemeliyiz.