POLİETİLEN
BORU & KAYNAKLI BİRLEŞTİRME YÖNTEMLER?/p>
ÖZET:

Polietilen Boru pazarının üretim ve montaj sahasında kalifiye eleman ihtiyac?gün geçtikçe artmaktadır.Bu arada Polietilen Boru montaj sektörü içinde eğitimsiz ve deneyimsiz eleman pazar?da doğmaktadır.Zaman içinde sayılar?gittikçe artma eğilimi gösterecek bu eğitimsiz kadro gelişimini devam ettirmekte olan Polietilen Boru sektörüne istemiyerekte olsa zarar verebilecektir.Bu nedenle Polietilen Boru montaj sektörüne, Polietilen Boruların kaynakla birleştirilmesi yöntemleri ve uygulamasına yönelik eğitim ve seminerler verilmesinde fayda olacağın?umuyorum.

1-POLİETİLEN BORU KAYNAK YÖNTEMLER?
1.1.Alın Kaynak Metodu
1.2.Elektrofüzyon Kaynak Metodu
1.3.Ekstruder (Köşe Kaynak) Kaynak Metodu
1.4.Sürtünme Kaynağı Metodu Burada bas?ccedil;l?ve basınçsız hatlarda kullanım?yaygın olan alın kaynak ve elektrofüzyon kaynak metodlar?incelenecektir.

1. ALIN KAYNAK METODU

2. ELEKTROFÜZYON KAYNAK METODU