PVC (POLİVİNİL KLORÜR)

 Sert, yumuşak,opak ve saydam tipler halinde termoplast bir ürün olarak üretilen PVC özellikle plastikleştirici ile işlenmiş şekilde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Özgül ağırlığı 1,4 civarındadır.Bir termoplastik olarak PVC her biçimlendirme sürecine uygundur.PVC özellikle kablo yapımında zor ve pahalı bir şekilde kullanılan lastiğin hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. Zira hem üretim kolaylığı, hem ucuzluk hem de çevre koşullarına daha dirençli olmasından dolayı PVC  bu sanayi dalında yerini almıştır. Günlük yaşamda yaygın şekilde görülen yer döşeme malzemeleri, oyuncaklar, su hortumları / boruları ve daha bir çok yumuşak plastik eşyanın büyük bir bölümü plastize edilmiş PVC’ den yapılmaktadır.

Fiziksel özellikleri iyi olan PVC, tiplerine göre esneklik, rijitlik, yalıtkanlık, kimyasal maddelere karşı direnç gösteren yerlerde kullanımı ile önem taşımaktadır. Fiziksel dayanımı, elektriksel yalıtma özelliği iyidir.Sert PVC 80 C de yumuşamaya başlar. 170-180 lerde de bozunmaya başlar.Basınç altında 40 C normal atmosfer basıncında da 80 C ye kadar kullanılabilir. PVC, enjeksiyon kalıplamasında HCl asit çıkardığından kalıp malzemelerinin ve makine parçalarının kalıba yakın yerleri korozyona dayanıklı yapılması gerekir.
Polivinil klorür amorf plastiklerin başında gelir. PVC beyaz veya açık sarı renkli toz polimerdir. Normal PVC %53–55 klor içerir. Asitlerin ve bazların etkisine karşı dayanıklıdır. Su, alkol ve benzin PVC’ye hiçbir etki göstermez. PVC yüksek elektroliz özelliğine sahiptir.

140ºC’de yavaş yavaş, 170ºC’de ise kolaylıkla HCl (Hidrojenklorür) ayrılmasıyla parçalanır ve polimerde çift bağlar meydana gelir. Bu nedenle polimere stabilizatörler katılır. PVC’nin sert ve yumuşak olarak iki çeşit kullanım alanı vardır. Sert PVC daha çok boru, pencere profili, duvar kaplamaları vb. alanlarda kullanılır. Bunlar hava şartlarına dayanıklı, mukavemeti yüksek, sert ve kendi kendine yanmamazlık özelliklerine sahiptirler. Yumuşak PVC türleri ise daha çok kablo kaplama, yer döşemeleri, oyuncak ve eldiven yapımında kullanılmaktadır. Özellikle düşük ısıl kararlılığa sahip olan PVC’nin metal yüzeylere yapışma özelliği ısıtıldığında çok yükselir. PVC hava şartlarına olan yüksek dayanıklılığı, kolay islenebilmesi, metal yüzeylere yapışma özelliğinin olması ve iyi elektriksel özellikleri nedeni ile kablo imalatında geniş yer almıştır.

Şu anda ülkemizde yapılan alçak gerilim kablolarının tamamına yakın kısmı PVC ile kaplanmaktadır. PVC direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür (HCl) açığa çıkar ve PVC renginde sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC renginde sırası ile sararma, kızıllaşma, kahverengi ve siyah renkler görülür. Bununla birlikte ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişmeler görülür. İşleme sırasında meydana çıkan atık gazlar ve nem vakum ile ortamdan uzaklaştırılır.

PVC hammadde genellikle toz halinde bulunur. Ancak geri dönüşümlü kullanımı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Fabrikasyonda kullanılabilir hale gelmeden bazı problemleri (ısı ve ışık etkisini) azaltmak için birçok katkı maddesi kullanılır. UV dengeleyicilerinin olmaması kurutulmuş PVC’nin renginin bozulmasına ve çapraz bağlanma sonucu mekanik hasara neden olmaktadır. Katkı maddelerinden önemli olanları hareketsiz doldurucular, ısı dengeleyicileri, plastikleştiriciler ve alev geciktiricileridir. Boya içeren katkı maddeleri, yağlayıcılar, doldurucular, UV dengeleyicileri ve antistatik maddelerdir.

PVC yapı ürünlerinde birçok  sülfat, maksimum %10 kireçtaşı ve %1’den az sitearik asit, parafin ya da kalsiyum içerir. Katkı maddelerinin seçimi genelde
göreceği işlevler ile fiyatları dikkate alınarak yapılır. Ayrıca seçimde dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında, kurumların koyduğu düzenlemelere uygunluk, maddenin kalitesi ve katkı maddesinin temininde kolaylık sayılabilir.

PVC’ye katılan katkı maddelerinin birçoğu esas işlevinin yanında birkaç işlevi daha yerine getirir. Örneğin, kalsiyum karbonatın PVC’de esas işlevi dolgu maddesi olmasına karşın, aynı zamanda üründeki yapıyı, kararlılığı ve mekanik özellikleri iyileştirir. Resim: de PVC ürünü borular gösterilmiştir.

2009-09-14_215238

Sert, yumuşak,opak ve saydam tipler halinde termoplast bir ürün olarak üretilen PVC özellikle plastikleştirici ile işlenmiş şekilde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Özgül ağırlığı 1,4 civarındadır.Bir termoplastik olarak PVC her biçimlendirme sürecine uygundur.PVC özellikle kablo yapımında zor ve pahalı bir şekilde kullanılan lastiğin hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. Zira hem üretim kolaylığı, hem ucuzluk hem de çevre koşullarına daha dirençli olmasından dolayı PVC  bu sanayi dalında yerini almıştır. Günlük yaşamda yaygın şekilde görülen yer döşeme malzemeleri, oyuncaklar, su hortumları / boruları ve daha bir çok yumuşak plastik eşyanın büyük bir bölümü plastize edilmiş PVC’ den yapılmaktadır.

Fiziksel özellikleri iyi olan PVC, tiplerine göre esneklik, rijitlik, yalıtkanlık, kimyasal maddelere karşı direnç gösteren yerlerde kullanımı ile önem taşımaktadır. Fiziksel dayanımı, elektriksel yalıtma özelliği iyidir.Sert PVC 80 C de yumuşamaya başlar. 170-180 lerde de bozunmaya başlar.Basınç altında 40 C normal atmosfer basıncında da 80 C ye kadar kullanılabilir. PVC, enjeksiyon kalıplamasında HCl asit çıkardığından kalıp malzemelerinin ve makine parçalarının kalıba yakın yerleri korozyona dayanıklı yapılması gerekir.