HADDELEME İLE ŞEKİLLENDİRMEHaddeleme, ekstrüzyonda devaml?bir çubuk veya kalın ip şeklinde çıkan ürün haddelerinden geçirilerek devaml?(kesiksiz olarak) levha üretilmesi sağlanır. Kullanılan haddelerin kalitesi, elde edilen ürün yüzey özelliklerini/kararlılığın?kontrol eder bu nedenle özel çelik malzemeden yapılmış olanlar?kullanılır. Haddelerin içinden sıcak su/buhar/veya sıcak ya?geçirilerek,ısıtılır. Haddelenecek malzemenin türüne bağl?olarak, haddeleme sırasında, işlem nedeni ile sıcaklık artabilir.
Haddelemede , haddeler arasındaki mesafenin, belirli toleranslar içinde sabit kalacak ölçülerde olmas?çok önemlidir. Haddeleme prosesi sırasında haddelenen plastikte çok yüksek oranda aşır?gerilim birikimleri olur. Bunların etkisiyle de üründe, özellikle levha/film ürün üretiminde kıvrılmalar gözlenir. Bu parça ,ise parçanın ortasında kalınlaşma eğilimi yaratır.

PP,PE ve PS film ve levha üretimi doğrudan film ekstrüzyonu ve şişirme yöntemi ile elde edilirken; plastikleştirilmi?PVC veya kauçuk/lastik gösterdikleri termal hassasiyet nedeni ile tercihen ekstürüzyonla haddelenerek şekillendirilir.

Ekstrüzyonla haddeleme prosesinin avantajlar?;

1.Is?bozunma olasılığının az olmas?ve bu nedenle PVC gibi termal hassasiyet gösteren malzemeler ile tercih edilmektedir.
2.Çalışma hızlarının yüksek olmas?

Bu prosesi kullanmanın dezavantajlar?arasında:

1.Haddelerin özel silindirler olmas?ve uzun süreli kullanımlar için dü?uuml;nülmesi gereği.
2.Çalışma sıcaklığına ulaşmada uzun süreler bekleme gerekmesi ve bu nedenle bu sistemin işletmeye bir kez alındıktan sonra kesiksiz olarak uzun süreli kullanımlarda ekonomik olmas?belirtilebilir.

Dönel Sürekli proses : Klasik yöntemde anlatılan işlemlerin sürekli hale getirildiği bir sistemdir.

THERMOFORMİNG (ISIL) PLASTİK İŞLEME

Ana prensip plastik levhaların şekillenebileceği yumuşaklığa getirilmesidir.Üç farkl?sistemle imalat yapılır. 1. Vakum 2. Basınçl?hava 3. Mekanik bir sistem uygulayarak şekillendirme yapılır. Thermoforming – Vakumla şekillendirme Plastik levha hammadde türüne ve levha kalınlığ?göz önüne alınarak 140-200 C ısıtılır. Isınmış plastik kalıp üzerine omega fakekonup vakum oluşturulur. Kalıbın şeklini alan plastik levha, soğutulur ve kalıptan dışar? alınır. Fazlalıklar kesilir. Şekil değiştiren levhanın kalınlığ?her yerde ayn?değildir.Köşeler incelir.Derinlik fazla olursa yırtılma da görülür.

Thermoforming – Basınçl?hava ile şekillendirme Bu proses vakumla şekillendirmenin tam tersidir.Isıtılan levha basınçl?hava( 4-6 atm) ile kalıp üzerine basılır. Levha ile alt kalıp arasında kalan hava, havalandırma deliklerinden dışar?atılır.

Mekanik sistem uygulayarak şekil verme (Erkek kalıp-Dişi kalıp uygulayarak) Bu yöntemde vakum veya basınçl?hava yoktur.Sadece üst kalıp, alt kalıp vardır.Veya derin çekme işleminde olduğu gibi zımba vardır. Bu işlem de levha ısıtılır.Levha alt kalıba konur.Üst kalıp aşağı doğru bastırlır. Ürün hem üst kalıp hem de alt kalıbın şeklini alarak şekillenir