ACİL EYLEM PLANI

Bu planın amacı, yangın, su baskını, deprem, , patlama, göçük, kimyasal tehlikeler zehirli veya zararlı gaz yayılması ve terörist saldırı gibi istenmeyen bir olay olduğunda, Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi, insan, malzeme, araç, gereç ve ekipmanın daha fazla zarara uğramadan ilk yardımın yapılması ve kurtarma işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesidir.
Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ:

Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dâhil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.
• Yangın
• Patlama
• Sabotaj ve terör eylemleri
• Deprem
• Savaş
• Sel ve su baskınları
• Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması
• İş kazaları

Meydana gelebilecek bu acil durumların sonuçları
• Ciddi yaralanma ve ölümlere,
• Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına,
• İşin devamlılığını tehdide
• Şirket varlığını tehdide
• Ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.