MAKİNE & FABRİKA DEĞER TESPİT

Türkiye’de lisanslama açısından “Makine Değerleme Uzmanlığı “ bulunmamaktadır. Makine Mühendisleri Odası’nın Türkiye Mahkemeleri’nde görev yapabilmenin ön şartı olan bilirkişilik belgesi olan Türkiye mahkemeleri’ nde bu belgeye sahip mühendisler bilirkişilik faaliyetinde bulunabilir.

Makina-ekipman ve birlikte tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Çalışmalar kurumumuz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş konularında Uzman Bilirkişi Mühendislerin işbirliği ile ciddi bir şekilde yapılmakta ve değerleme raporu hazırlanmaktadır.

Genel olarak makine değerleme raporu aşağıdaki içeriklerde oluşur:

1. Başlık
2. İçindekiler
3. Raporun hazırlanma amacı
4. Tanımlar
5. Makine ve parkur hakkında genel bilgi
6. Üretim hakkında genel bilgi
7. Makineleri bulunduğu yer hakkında genel bilgi
8. Makine adı / Alım tarihi / İşlevi / Fatura değeri
9. Makine değer çizelgesi
10. Makine fotoğrafları
11. Üretim bandı şeması

İŞ KAZALARINDA RAPOR TANZİMİ


Öncelikle iş kazalarının neden ve sonuçlarını bilimsel olarak inceleyerek, olası iş kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirler gözden geçirilerek kazasız bir iş ortamı sağlamak ilk görevimizdir. Mevcut tecrübelerimizle farklı sektörlerde daha önce meydana gelen iş kazalarını yorumlayarak elde ettiğimiz veriler ışığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İş kazalarında KUSUR ORANI güncel kanun, tüzük ve yönetmelikler ışığında neden ve sonuçlarıyla birlikte tespit edilmektedir.

İŞ KAZALARINDA ARABULUCULUK

İş kazalarında davalar yıllarca sürebilmektedir. Davaların uzun süre sürmesi hem davalı hem de davacı tarafından huzursuzluğa neden olmakta, her iki tarafta mağdur olmaktadırlar. Mağduriyetleri önlemek amacıyla iş kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları her iki taraf adına en adil biçimde çözebilecek kadromuzla yanınızda olacağız.